Anđeo atentata

Svetislav Basara


Anđeo atentata

Anđeo atentata

 • Title: Anđeo atentata
 • Author: Svetislav Basara
 • ISBN: 9788652118694
 • Page: 340
 • Format: PaperbackTrajnost je velika iluzija, eto prve stvari koju ovek sazna kada prestane da traje im se izmigolji iz kaljuge vremena i prostora, pukne mu pred o ima da je svet stvoren prethodnog trenutka i da e ve slede eg trenutka biti uni ten, a da je sve to se zbiva izme u ta dva trenutka samo ko mar iz koga se na ovaj ili onaj na in moramo probuditi.Bravo, Principe Ruka tiTrajnost je velika iluzija, eto prve stvari koju ovek sazna kada prestane da traje im se izmigolji iz kaljuge vremena i prostora, pukne mu pred o ima da je svet stvoren prethodnog trenutka i da e ve slede eg trenutka biti uni ten, a da je sve to se zbiva izme u ta dva trenutka samo ko mar iz koga se na ovaj ili onaj na in moramo probuditi.Bravo, Principe Ruka ti se pozlatila Neka si ubio tiranina, Gavrilo, osvetni e pola miliona ubijenih ivotinja To je samo deo ratnohu ka kih pokli a koji o godi njicama sarajevskog obra una odjekuju Srbijom i uzdi u se do nebesa Mo da e nakon itanja tih dokumenata Principu do i iz dupeta u glavu da smo nas dvojica u stvari Dioskuri, lice i nali je iste tragedije, i da smo obojica uludo izgubili glave.Austrougarski nadvojvoda Franc Ferdinand, s one strane groba, diktira svom posmrtnom sekretaru Ferdinandu Berhtoldu svoje vi enje Sarajevskog atentata, njegovih uzroka i posledica Sa nepresu nim humorom i ironijom, Basara kroz nemogu dijalog dvojice protagonista ovog romana obesmi ljava stereotipna istorijska tuma enja i nudi svoju, umetni ki uverljivu istinu o presudnim doga ajima koji su doveli do Prvog svetskog rata Ismevaju i balkansku aljkavost i ratobornost koliko i germansku dekadenciju i oholost, on izla e bespo tednoj poruzi podjednako velike i male narode u grotlu XX veka.


Recent Comments "Anđeo atentata"

Da docekamo i ta srecna vremena u kojima ce atentatori biti zreli i mudri, a ciji ce atentati sprecavati ratove umesto da ih izazivaju.

svetmogarazmisljanja.


 • » Anđeo atentata || ☆ PDF Read by ¿ Svetislav Basara
  340 Svetislav Basara
 • thumbnail Title: » Anđeo atentata || ☆ PDF Read by ¿ Svetislav Basara
  Posted by:Svetislav Basara
  Published :2019-02-01T14:37:41+00:00