Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı

Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk


Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı

Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı

 • Title: Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı
 • Author: Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk
 • ISBN: 9786053313489
 • Page: 350
 • Format: NoneErmeni Soyk r m ger e i, y z y l sonra, sorumlular n aresiz siyasal ve ideolojik sald r larla bir kez daha kapatmak istedikleri yalan mahzenini par alayarak hayat m zdaki yerini al yor Bu kitap, Ermeni halk n n maruz b rak ld kapsaml ve ok boyutlu yok etme politikas n n asla ba aramad bir sonucu sergilemek istiyor Bu co rafyan n sosyal ve k lt rel tarihine deriErmeni Soyk r m ger e i, y z y l sonra, sorumlular n aresiz siyasal ve ideolojik sald r larla bir kez daha kapatmak istedikleri yalan mahzenini par alayarak hayat m zdaki yerini al yor Bu kitap, Ermeni halk n n maruz b rak ld kapsaml ve ok boyutlu yok etme politikas n n asla ba aramad bir sonucu sergilemek istiyor Bu co rafyan n sosyal ve k lt rel tarihine derin k kleriyle etkide bulunmu olan Ermeni halk n n kaybedilmi olmas , onlar n yaratt eserleri, arkada kalanlara emanet ettikleri b y k sanatsal, edebi ve siyasal zenginli i yok edememi tir Soyk r m, uygulay c lar n ve onlar n temsil ettikleri halklar yoksulla t rm , karanl kla yo rulmu bir kibir i inde kendi benliklerini de a rmalar na, kendilerini s rekli yeniden bozup in a etmeye al malar na yol a m t r Derlenen yaz lar, bu ger e in tarihsel k klerini ve siyasal nedenlerini a klaman n yan s ra, bizim kaybettiklerimiz zerine bir hesapla may da sunmaktad r.


Recent Comments "Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı"


 • ↠ Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı || ✓ PDF Download by ✓ Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk
  350 Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk
 • thumbnail Title: ↠ Utanç ve Onur: 1915 - 2015 Ermeni Soykırımı'nın 100. Yılı || ✓ PDF Download by ✓ Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk
  Posted by:Aydın Çubukçu C. Hakkı Zariç Nevzat Onaran Onur Öztürk
  Published :2019-02-05T12:40:29+00:00