Kıyam ve Kıtâl: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet

Ümit Kurt Güney Çeğin


Kıyam ve Kıtâl: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet

Kıyam ve Kıtâl: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet

 • Title: Kıyam ve Kıtâl: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet
 • Author: Ümit Kurt Güney Çeğin
 • ISBN: 9789753333269
 • Page: 272
 • Format: PaperbackK yam ve K t l, Osmanl ve T rkiye tarih ili inin, isyan k yam ile kitlesel katliamlar n k t l sarka gibi i ledi i, ma duriyet ve maduniyet ili kisinin i i e girdi i tarihsel sekanslar na odaklan yor Osmanl n n son d nemini bi imlendiren milliyet i ideolojiler ile politik iddet pratikleri aras ndaki ili kiselli in merkeze al nd al ma d rt ana patikaya sahip.K yam ve K t l, Osmanl ve T rkiye tarih ili inin, isyan k yam ile kitlesel katliamlar n k t l sarka gibi i ledi i, ma duriyet ve maduniyet ili kisinin i i e girdi i tarihsel sekanslar na odaklan yor Osmanl n n son d nemini bi imlendiren milliyet i ideolojiler ile politik iddet pratikleri aras ndaki ili kiselli in merkeze al nd al ma d rt ana patikaya sahip lk patikada 19 ve 20 y zy l n ba nda etnik m hendislik ve homojenle tirme projeleri er evesinde kitlesel iddet repertuvarlar n n mparatorluktan k nas l belirledi i d nemin iktidar m hendisli i ve pratikleri zerinden ele al n yor.Osmanl Ermenilerinin imhas ve K rt co rafyas nda iddet rejiminin a ama a ama in as , nc patikan n konusu Osmanl dan Cumhuriyet e uzanan sosyo tarihsel g zerg hta Balkanlar da iddetin anatomisi, ulus devletin tesisi s recinde mezarl klar n yok edili i, Osmanl medreselerindeki muhtelif d n mler, Arap imgesinin T rk medeniyet ili inin tekelinde nas l ara salla t r ld gibi az ele al nm pek ok mesele son d nemin yeni tarih ileri ve ara t rmac lar n n zg n katk lar ve m dahaleleriyle tart l yor.


Recent Comments "Kıyam ve Kıtâl: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet"


 • [PDF] Download ✓ Kıyam ve Kıtâl: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet | by Ý Ümit Kurt Güney Çeğin
  272 Ümit Kurt Güney Çeğin
 • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Kıyam ve Kıtâl: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet | by Ý Ümit Kurt Güney Çeğin
  Posted by:Ümit Kurt Güney Çeğin
  Published :2019-02-15T14:37:06+00:00