"Türk'ün Büyük Biçare Irkı": Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916)

Ümit Kurt


"Türk'ün Büyük Biçare Irkı": Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916)

 • Title: "Türk'ün Büyük Biçare Irkı": Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916)
 • Author: Ümit Kurt
 • ISBN: 9789750510397
 • Page: 434
 • Format: PaperbackBalkan daki karam z al kan nla sen bug n, an rengine boyad n O ma l biyet i nesi, en nihayet ruhumuzu kanatt ve bak imdi, g l yoruz, art k yalan saatleri hep d n n Fel ketler bazen b yle saadetler do urur Ac l klar tatl l iyi tatmak i indir Kin ate i en kuvvetli ha metleri eritir G s n i sin kahraman T rk, art k bizim an, gurur D man n n sana h rmet etmes Balkan daki karam z al kan nla sen bug n, an rengine boyad n O ma l biyet i nesi, en nihayet ruhumuzu kanatt ve bak imdi, g l yoruz, art k yalan saatleri hep d n n Fel ketler bazen b yle saadetler do urur Ac l klar tatl l iyi tatmak i indir Kin ate i en kuvvetli ha metleri eritir G s n i sin kahraman T rk, art k bizim an, gurur D man n n sana h rmet etmesini istersen, al , terle, medeniyet perisine kucak a Buradaki patetik sat rlar, 1915 y l nda T rk Yurdu dergisinde yay mlanan bir yaz dan D nemin h n la, intikam hissiyle ve l m kal m iddetinde bir azimk rl kla y kl milliyet i kalk ma ruhunu yans t yor.1911 1916 y llar nda, yani Balkan Sava lar ile D nya Sava aras ndaki teyakkuz d neminde T rk Yurdu dergisini mercek alt na alan bu al mada mit Kurt, T rk milliyet ili inin olu umundaki rk damar ortaya koyuyor.Taner Ak am n kitaba yazd ns z, Ermeni Meselesi ni halletme ve imdi de bununla y zle meme tarz n n temelinde bu ideolojik olu umun yatt na dikkatimizi ekiyor Ziya G kalp, Yusuf Ak ura, Ahmet A ao lu, Halide Edip, Mehmed Emin Yurdakul, mer Seyfeddin, Celal Sahir, Mehmed Ali Tevfik, K z m N mi, Fuad K pr l gibi T rk milliyet ili inin kurucu ayd nlar n n metinlerinin ayr nt l bir incelemesi yer al yor kitapta Parvus Efendi nin iktisat meselesine dair yaz lar , ba l ba na ilgin bir ba l k olu turuyor.


Recent Comments ""Türk'ün Büyük Biçare Irkı": Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916)"


 • Best Download [Ümit Kurt] ✓ "Türk'ün Büyük Biçare Irkı": Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916) || [History Book] PDF ↠
  434 Ümit Kurt
 • thumbnail Title: Best Download [Ümit Kurt] ✓ "Türk'ün Büyük Biçare Irkı": Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916) || [History Book] PDF ↠
  Posted by:Ümit Kurt
  Published :2019-02-21T14:45:31+00:00