Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak

Cavit Orhan Tütengil


Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak

Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak

 • Title: Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak
 • Author: Cavit Orhan Tütengil
 • ISBN: 9789944886239
 • Page: 259
 • Format: PaperbackT tengil bir bilim adam , bir toplumbilimci ve bir yazard lkemizin ya ad toplumsal de i imi anlamak, sorunlara z m nermek onun en nemli zelliklerinden biriydi T tengil 58 ya nda ld r ld nde, geride ok say da ara t rma ve yap t b rakt.T rkiye Bankas K lt r Yay nlar n n, listesine Cavit Orhan T tengil ap nda bir d n r almas pek isabetlidir Yay n T tengil bir bilim adam , bir toplumbilimci ve bir yazard lkemizin ya ad toplumsal de i imi anlamak, sorunlara z m nermek onun en nemli zelliklerinden biriydi T tengil 58 ya nda ld r ld nde, geride ok say da ara t rma ve yap t b rakt.T rkiye Bankas K lt r Yay nlar n n, listesine Cavit Orhan T tengil ap nda bir d n r almas pek isabetlidir Yay n , onun Atat rk Anlamak ve Tamamlamak yla ba latmak ise daha da yerindedir Eser T tengil in 1953 y l ndan ba layarak Atat rk ve Cumhuriyet T rkiyesi zerine yaz p yay nlad makalelerle yan tlar ve onlara eklenen belgesel yaz lar kaps yor.Bunu yaparken, yazar, okuyucular n kar s na bir kez daha ve topluca kmak istiyor Atat rk Anlamak , Atat rk d nceyi canl tutman n ilk basama Atat rk Tamamlamak ise Atat rk eylemi geli tirmenin ilk ko uludur yle diyor d n r m z D nce eylem b t nl i inde ele al n p de erlendirilmedik e, Atat rk n y klendi i mission un ulusal ve evrensel tarih sahnesindeki yeri a kl kla belirlenemez Server TanilliProf Dr Cavit Orhan T tengil, 1921 y l nda el in Tarsus il esinde do du Haydarpa a Lisesi nden sonra 1944 y l nda stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Felsefe B l m n bitirdi 1944 1953 y llar aras nda Antalya ve Diyarbak r Liselerinde felsefe, Kepirtepe ve Aksu K y Enstit lerinde meslek dersi retmenli i yapt T tengil 1950 51 y llar aras nda Fransa da doktoras n tamamlad Doktora konusu da olan Montesquieu n n Siyasi ve ktisadi Fikirleri adl kitab 1957 y l nda T rk Dil Kurumu nun bilim d l n kazand.1953 de ktisat Fak ltesi ni de bitiren T tengil 1960 y l nda timai ve ktisadi Bak mdan T rkiye nin Karayollar adl al mas yla do ent oldu 1962 63 retim y l nda ngiltere de British Museum da al malar yapt , ngiliz ya am n tan ma olana buldu 1970 y l nda ise profes r oldu stanbul niversitesi ktisat Fak ltesi Sosyoloji Enstit s Ba kan olan Prof Dr Cavit Orhan T tengil, 7 Aral k 1979 sabah , niversiteye gitmek i in otob s dura nda beklerken karanl k g lerce katledildi.Geride Azgeli menin Sosyolojisi, 100 Soruda K rsal T rkiye nin Yap s ve Sorunlar , ngiltere de T rk Gazetecili i ve T rk e Bas n, Sosyal Bilimlerde Ara t rma ve Metod, vd gibi pek ok nemli eser b rakt.


Recent Comments "Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak"


 • [PDF] ß Free Download ✓ Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak : by Cavit Orhan Tütengil ↠
  259 Cavit Orhan Tütengil
 • thumbnail Title: [PDF] ß Free Download ✓ Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak : by Cavit Orhan Tütengil ↠
  Posted by:Cavit Orhan Tütengil
  Published :2018-010-14T07:32:50+00:00